Gia sư Đức Trí đang cần tuyển giáo viên dạy anh văn 10 tại Trung Tâm

Dạy từ 17h30 đến 19h, thứ 2,4, lương 2 triệu