lớp đông Archives - GIA SƯ ĐỨC TRÍ
Trang chủ Thẻ Bài viết: lớp đông

Thẻ Bài viết: lớp đông

Dạy lớp đông có hiểu quả?

“Đổi mới phương pháp giảng dạy”: Lớp quá đông: làm sao đổi mới? 07/11/2008 05:12 GMT+7 TT – Diễn đàn “Đổi mới phương pháp giảng dạy” tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc. Bên cạnh những ý kiến nhận định, đề xuất các phương án đổi mới còn có cả phản biện ý kiến đã đăng …

Xem thêm »