Lớp mới ngày 4/7/2016 - GIA SƯ ĐỨC TRÍ
Trang chủ LỚP MỚI Lớp mới ngày 4/7/2016
13599018_1003934743009640_1166725175_n

Lớp mới ngày 4/7/2016

Những lớp mới nhất:

15. Lý 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
14. Hóa 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
13. Toán 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
12. Lý 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
11. Hóa 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
10. Toán, Lý, Hóa 9 Tôn Đản – Q4
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tuần 4 buổi tối, lương 1.3 triệu
9. Anh văn 8, Vườn Chuối – Q3
Cần 1 sinh viên nữ, giọng nam, Ielt 6.5 trở lên, dạy tuần 4 buổi, lương 120k/ 1 buổi
8. Toán, Lý, Hóa 9, Âu Dương Lân – Q8
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tối 2,4,6, lương 900k
7. Toán 11, Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1.5 triệu
6. Lý 11, Chu Văn An – Bình Thạnh
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
5. Lớp 3, Nguyễn Lương Bằng – Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tối 3,5,7, lương 1.2 triệu
4. Anh Văn thiếu nhi( Movers), Vĩnh Hội – Q4
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
3. Tin học 9, đường 28, Bình Trị Đông – Bình Tân
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi thứ 3, lương 600k
3. Tin học 3D, Nguyễn Thiện Thuật – Q3
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1.5 triệu
2. Lớp 8, Lê Đình Cẩn – Bình Tân
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 5 buổi tối, lương 1.4 triệu
1. Tiếng Nhật N3, Nguyễn Xuân Khoát – Tân Phú
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1 triệu
——————————————————————————–
CẤP I:
2. Lớp 3, Nguyễn Lương Bằng – Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tối 3,5,7, lương 1.2 triệu
1. Anh Văn thiếu nhi( Movers), Vĩnh Hội – Q4
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
——————————————————————————–
CẤP II:
6. Lớp 8, Lê Đình Cẩn – Bình Tân
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 5 buổi tối, lương 1.4 triệu
5. Toán, Lý, Hóa 9 Tôn Đản – Q4
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tuần 4 buổi tối, lương 1.3 triệu
4. Anh văn 8, Vườn Chuối – Q3
Cần 1 sinh viên nữ, giọng nam, Ielt 6.5 trở lên, dạy tuần 4 buổi, lương 120k/ 1 buổi
3. Toán, Lý, Hóa 9, Âu Dương Lân – Q8
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tối 2,4,6, lương 900k
1. Tin học 9, đường 28, Bình Trị Đông – Bình Tân
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi thứ 3, lương 600k
—————————————————————————–
CẤP III:
7. Lý 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
6. Hóa 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
5. Toán 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
4. Lý 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
3. Hóa 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
2. Toán 11, Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1.5 triệu
1. Lý 11, Chu Văn An – Bình Thạnh
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
——————————————————————————–
II. SẮP XẾP THEO MÔN HỌC
——————————————-
TOÁN:
2. Toán 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
1. Toán 11, Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1.5 triệu
————————————————————————————-
LÝ:
3. Lý 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
2. Lý 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
1. Lý 11, Chu Văn An – Bình Thạnh
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
————————————————————————-
HÓA:
2. Hóa 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
1. Hóa 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
———————————————————————–
SINH:
———————————————————————-
TIN:
11. Tin học 9, đường 28, Bình Trị Đông – Bình Tân
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi thứ 3, lương 600k
———————————————————————-
VĂN:
———————————————————————-
NHÂT:
———————————————————————–
ANH VĂN:
2. Anh văn 8, Vườn Chuối – Q3
Cần 1 sinh viên nữ, giọng nam, Ielt 6.5 trở lên, dạy tuần 4 buổi, lương 120k/ 1 buổi
1. Anh Văn thiếu nhi( Movers), Vĩnh Hội – Q4
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
——————————————————————
PHÁP VĂN
——————————————————————
TIẾNG HOA:
——————————————————————–
III. SẮP XẾP THEO QUẬN
——————————————-
QUẬN 1:
——————————————————————
QUẬN 2:
——————————————————————
QUẬN 3:
——————————————————————
QUÂN 4:
2. Toán, Lý, Hóa 9 Tôn Đản – Q4
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tuần 4 buổi tối, lương 1.3 triệu
1. Anh Văn thiếu nhi( Movers), Vĩnh Hội – Q4
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi, sắp xếp, lương 800k
——————————————————————–
QUẬN 5:
——————————————————————–
QUẬN 6 – BÌNH TÂN:
2. Lớp 8, Lê Đình Cẩn – Bình Tân
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 5 buổi tối, lương 1.4 triệu
1. Tin học 9, đường 28, Bình Trị Đông – Bình Tân
Cần 1 gia sư có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi thứ 3, lương 600k
———————————————————————-
QUẬN 7 – NHÀ BÈ:
7. Lý 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
6. Hóa 12, Nguyễn Đức Cảnh, PMH – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 1 buổi tối, lương 600k
5. Toán 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
4. Lý 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
3. Hóa 10, Nguyễn Thị Thập – Q7
Cần 1 gia sư nữ có kinh nghiệm, dạy tuần 2 buổi tối, lương 1 triệu
2. Toán 11, Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1.5 triệu
1. Lớp 3, Nguyễn Lương Bằng – Phú Mỹ Hưng – Q7
Cần 1 gia sư nữ, có kinh nghiệm, dạy tối 3,5,7, lương 1.2 triệu
———————————————————————-
QUẬN 8 – BÌNH CHÁNH:
1. Toán, Lý, Hóa 9, Âu Dương Lân – Q8
Cần 1 sinh viên nữ, dạy tối 2,4,6, lương 900k
———————————————————————-
QUÂN 10 – QUẬN 11:
———————————————————————-
QUẬN 12:
———————————————————————-
GÒ VẤP:
———————————————————————-
TÂN BÌNH – TÂN PHÚ:
1. Tiếng Nhật N3, Nguyễn Xuân Khoát – Tân Phú
Cần 1 sinh viên, dạy tuần 3 buổi, sắp xếp, lương 1 triệu
———————————————————————–
QUẬN PHÚ NHUẬN:
———————————————————————–
QUẬN BÌNH THANH:
———————————————————————–
Nếu ai muốn nhận lớp nào thì ghi rõ lớp muốn nhận và để lại sdt, anh sẽ goi lại cho để được nhận lớp đó hoặc gọi cho anh theo so 0987777897
LIÊN HỆ:
ĐC: 150/1 TRẦN TUẤN KHẢI,P5,Q5,TPHCM
ĐT: 0987.777.897
Website: www.giasuductri.vn

Về lequanplus

Bài tương tự

13599018_1003934743009640_1166725175_n

Lớp mới cập nhật ngày 3-7-2016

Trung Tâm Gia Sư Đức Trí Cần Tuyển Gấp: ( Cập nhật lúc 16h40 ngày …

13599018_1003934743009640_1166725175_n

Lớp mới cập nhật ngày 2-7-2016

Trung Tâm Gia Sư Đức Trí Cần Tuyển Gấp: ( Cập nhật lúc 18h35 ngày …

2 Bình luận

  1. Trần Linh Trường

    E muốn nhận lớp 3 nguyễn lương bằng quận 7 ạ
    Sdt 0995059655

  2. Lượng Thị Phương Đài

    em muốn nhận lớp số 1067 hoặc 968.
    số điện thoại của e là 01265204967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *