Biểu phí gia sư - GIA SƯ ĐỨC TRÍ
Trang chủ GIA SƯ Biểu phí gia sư
hotline_nam

Biểu phí gia sư

PHỤ HUYNH VÀ GIA SƯ THAM KHẢO HỌC PHÍ VÀ LƯƠNG

Học phí cho sinh viên dạy kèm tại nhà

CẤP HỌC 2B/TUẦN 3B/TUẦN 4B/TUẦN 5B/TUẦN
Mầm non – lớp 4 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000
Lớp 5 – lớp 8 700,000 1,100,000 1,500,000 1,800,000
Lớp 9 – lớp 11 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000
Lớp 12, LTĐH 900,000 1,300,000 1,800,000 2,200,000
Tiếng Anh giao tiếp, tin học 900,000 1,300,000 1,800,000 2,200,000

Học phí giáo viên dạy kèm tại nhà

CẤP HỌC 2B/TUẦN 3B/TUẦN 4B/TUẦN 5B/TUẦN
Mầm non – lớp 4 1,000,000 1,600,000 2,000,000 2,500,000
Lớp 5 – lớp 8 1,200,000 1,700,000 2,200,000 2,600,000
Lớp 9 – lớp 11 1,400,000 1,800,000 2,200,000 2,800,000
Lớp 12, LTĐH 1,400,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
Tiếng Anh giao tiếp, tin học 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000

Đây là mức học phí chung cho 1 gia sư dạy kèm 1 học sinh tại nhà học sinh, mỗi buổi học chuẩn tối thiểu là 1h30p – 2h. Mức học phí có thể thay đổi nếu phía phụ huynh học sinh có thêm học học viên, yêu cầu học tăng thời gian, yêu cầu thêm môn học,…hoặc có yêu cầu đặc biệt gì thêm.

Các lớp đặc biệt từ trung tâm

  1. Luyện kỹ năng gõ văn bản 10 ngón – link
  2. Gia Sư tại nhà môn Toán/Maths Cambridge cơ bản và nâng cao

Bài tương tự

Closeup of a beautiful business customer service woman smiling

Trung tam gia su Đức Trí

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ nằm ở Quận 5 là Trung Tâm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *